Archive for ‘Valgfag’

mars 19, 2014

Motivasjon, meistring og moglegheiter. Eller matte, matte og meir matte?

av aneaarre
Kva treng vi? «Motivasjon, mestring og muligheter», eller matte, matte og meir matte?

Kva treng vi? «Motivasjon, mestring og muligheter», eller matte, matte og meir matte?

Anniken Hauglie ønskjer at partifelle Røe Isaksen skal gi Osloskulen lov til å erstatte valfaga med matematikk. Eg har eigentleg aldri vore nokon stor tilhengar av valfaga, til tross for at eg er veldig glad i å undervise i dei (for andre året har eg to grupper i forskning i praksis). Årsaken til at eg ikkje har hatt sansen, er at eg meiner at utfordringa med lite motivasjon i ungdomsskulen ikkje lar seg løyse gjennom eitt fag på 90 minutt i veka som skal vere praktisk og variert. Det er heile opplæringa som må bli meir praktisk og variert, og da burde vi heller bruke dei 90 minutta til å styrke dei andre faga. I staden har altså elevane fått enda eitt fag på timeplanen, enda ein lærar dei skal lære å kjenne, enda ei gruppe dei skal finne set til rette i og enda ein karakter på vitnemålet. Mi oppleving er at skulekvardagen ofte er svært fragmentert, og valfaga bidrar berre ytterlegare til det.

Når eg likevel er heilt usamd i Hauglie si vurdering av at valfaga bør erstattast med matematikk, er årsaken den at ein strengt tatt ikkje kan kalle det ei vurdering. For vi har på ingen måte hatt tid til å evaluere valfaga enda, og skulane treng altså meir enn eitt og eitt halvt år på å gjere fag tilstrekkeleg gode til at det gir meining å evaluere dei.

read more »

Reklamer
september 11, 2012

Vikardiktet: Kjære Kristin, nå føler jeg meg litt snytt

av Lærerråd

Arne O. Walbye, adjunkt.

Arne O. Walbye (44) er adjunkt og arbeider ved Søndre Land ungdomsskole. I tillegg til lærerutdanning har han en allsidig arbeidserfaring fra byggebransjen, industri, serviceyrket og omsorgsyrket. Walbye er opptatt av de praktiske fagene i skolen og stiller spørsmål ved måten ungdomsskolen for tiden reformeres. 

Walbye har tidligere skrevet om utviklingen mot en mer teoretisk skole, og viktigheten av et nytt tilbud om valgfag på ungdomstrinnet i Bedre skole, under overskriften «Verktøykasse uten innhold. Om veien vekk fra en virkelighetsnær og praktisk ungdomsskolen». Her skriver Walbye blant annet at vi må «sette et kritisk søkelys på forutsetningene vi har for å gi elevene gode praktiske erfaringer»; at «ulike tiltak man har gjort i skolen for å skape en mer praktisk ungdomsskole har vært halvhjertede, ved at man ikke har sikret verken tilstrekkelig kompetanse eller ressurser»; og endelig at «en elev er mer enn en framtidig arbeidstaker, lønnsmottaker og konsument […] en virkelighetsnær utdanning også må være en motkultur og stimulere til en meningsfull fritid bygd på en bredere plattform enn den moderne mediekulturen.»

Utdanningsdirektoratets oversikt over de nye valgfagene på ungdomstrinnet finner du her. Mer om Vikarinnlegg finner du her.

Kjære Kristin

I skolen vil jeg jobbe.
Jeg liker at det skjer noe nytt,
men nå føler jeg meg litt snytt.

Nå skal jeg undervise
om arbeidslivets fag.
Spennende, det blir som en ny dag!

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom