Archive for ‘Narkotikaforebygging’

mai 15, 2013

Vikareleven: Det lovbrytende politiet

av Lærerråd
Kristoffer Hansen, leder av Elevorganisasjonen i Akershus.

Kristoffer Hansen, leder av Elevorganisasjonen i Akershus.

Dagens vikarinnlegg er skrevet av Kristoffer Hansen, elev ved Nesodden videregående skole og leder av Elevorganisasjonen i Akershus.

Du kan lese flere innlegg på Lærerråd om skolenarkotikaaksjoner her

18. mars 2013. Akershus fylkesting vedtar at dersom hundesøk i skolen skal forekomme, må elever signere et samtykkeskjema. Er eleven under 18 år, må også foresatte signere, og dersom en ønsker å reservere seg fra hundesøk, skal dette kunne gjøres uten at det skal få konsekvenser for eleven.

8. mai 2013. Tre uniformerte mennesker tar med seg en svart hund inn på Vestby VGS. De har alliert seg med en på innsiden, så de spaserer inn uten problemer. Uten forvarsel blir elevene i kantina sniffet på, mistenkeliggjort, av hunden til de tre forbryterne. Naturligvis forlater mange elever kantina, slik man vanligvis gjør når noen bryter loven. Igjen i kantina blir det sittende ca. 30 vitner, noen fordi de ikke tør reise seg og gå, andre fordi de liker spenningen. Å ringe nødnummeret nytter ikke i dag.

Ikke misforstå, Elevorganisasjonen er på ingen måte fornøyd med at narkotiske stoffer forekommer i skolen. Vi forstår også foreldre som ønsker å beskytte barna sine. Jeg mener bare at dette ikke er riktig måte å gjøre det på, og tatt i betraktning at det nå finnes vedtak som fjerner all tvil om det er ulovlig å gjøre dette, mener jeg vi må bruke ressursene på faktisk forebyggende arbeid.

Narkohundekvipasje. Som bryter loven for å forebygge lovbrudd?

Narkohundekvipasje. Som bryter loven for å forebygge lovbrudd?

På Twitter bekrefter fylkespolitiker Sebastian Langaas (H) det åpenbare: «Politiet skal følge retningslinjene vi har vedtatt». Rektorene og politiet er tydeligvis ikke enige i dette. Skolen svarer med at denne razziaen var en «rutinekontroll», uten å redegjøre for noen lovhjemmel. Skolen sier også at så lenge politiet ønsker å gjennomføre slike aksjoner, er det greit. Gjennom mange år i skole har vi lært at lover er til for å skape trygghet i samfunnet. Hvordan skal vi da forholde oss til rektorer som forhindrer denne tryggheten?

I formålsparagrafen til opplæringslova står det blant annet at skolen skal møte elevene med tillit og respekt, elevene skal lære å tenke kritisk og opplæringa skal bygge på verdier som er forankret i menneskerettighetene. Skal vi da måtte akseptere at rektor åpner dørene for sniffende hunder, som krenker våre rettigheter? Og hvilket forhold får lovlydig norsk ungdom til et politi som utøver sivil ulydighet?

Reklamer
april 27, 2013

Kva skal vi med Stortinget når vi har skulesjefar?

av aneaarre

Tweets frå FjeldavliDenne veka fann Drammen vgs og politiet ut at dei skulle sette eit stortingsvedtak til side. Ifølgje Aftenposten ønskja dei å gjennomføre narkoaksjonar med politihund, og gjorde dette utan at det vart innehenta skriftleg samtykke frå elevane slik Stortinget ba regjeringa presisere at dei måtte i 2012. Eg har tidlegare gitt uttrykk for kva eg meiner om ordninga med samtykkeerklæringar, der elevar meir eller mindre frivillig må skrive under på at dei samtykker i å bli snust på av politihundar når desse kjem på besøk. For å seie det kort og enkelt: Eg er meir enn samd med leiar av Elevorganisasjonen:

det skal veldig gode grunner til før stortinget eller et elevråd kan åpne for brudd på EMK.

Men la oss for stunda legge den delen av debatten til side og ta for oss det som skjedde denne tysdagen. Vedtaket til Stortinget har eg lenka til ovanfor, og her er det regjeringa skriv i melding til Stortinget:

read more »

desember 4, 2012

Elevombudet med kritikk av narkohundpraksisen i Oslo-skolen

av Lærerråd
Elev- og lærinombud i Oslo: Sigve Indrelid

Elev- og lærlingombud i Oslo: Sigve Indregard

Mandag 03.12.12 sendte Elev- og lærlingombudet i Oslo et brev til Utdanningsetaten i Oslo (UDE). Her kritiserer ombudet praksisen med narkotikahunder som UDE ønsker på de videregående skolene i byen. Ombudet sin oppgave er å passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring i Oslo får de rettighetene de har krav på. Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i kommunen. Sigve Indregard har vært elevombud i Oslo siden august 2008.

I brevet hevder ombudet at den påståtte effekten av de foreslåtte tiltakene med narkotikahunder mangler grunnlag i forskning, at ordningen på flere områder sannsynligvis bryter norsk lov, og at praksisen er uetisk og i strid med skolens formål. Ombudet anbefaler at tiltakene innstilles umiddelbart.

Her kan du lese brevet fra ombudet.

read more »

desember 3, 2012

Mellom plikt og etikk

av aneaarre
Frå lærarrommet på arbeidsplassen min.Er det samsvar mellom plikt og etikk i denne saka. (Klikk på biletet for å få det større.)

Er det samsvar mellom plikt og etikk i denne saka. Biletet er frå lærarrommet på arbeidsplassen min. (Klikk på biletet for å få det større.)

Denne veka fekk vi beskjed om å dele ut dei berykta samtykkeerklæringsskjema til elevane våre. Debatten om desse skjemaa har gått ei tid no, og vi har tidlegare hatt to innlegg om dette her på Lærerråd:

Vil vi ha skolenarkorazziar med narkohundekvipasjer? av Eivind Solfjell

Vikarposten: Retten til et rusfritt skolemiljø, av Hallgeir Muren

Som lærar i Oslo kommune står eg no i det eg meiner er eit dilemma: Skal eg vere lojal mot arbeidsgivar som har pålagt oss å dele ut desse skjemaa, eller skal eg vere lojal mot elevane mine? For i denne saka meiner eg at desse lojalitetskrava står i motsetnad til kvarandre.

Nokre hevdar at denne praksisen er lovleg, andre hevdar at den ikkje er det. På fredag gjekk Utdanningsforbundet (UDF) i Oslo ut og sa m.a. at «Utdanningsforbundet mener at dette samarbeidet [mellom etaten og politiet] er lovlig» og at vi difor ikkje kan motsette oss å dele ut desse skjema til elevane våre. Seinare same dag gjekk 1. nestleiar i UDF Oslo ut og sa dei hadde skapt unødig uro og tvil ved å gi det svaret dei hadde gitt, og at dei skal sjå på saka på nytt komande veke:

read more »

november 27, 2012

Vikarposten: Retten til et rusfritt skolemiljø

av Lærerråd

Hallgeir Muren, lektor på Stovner videregående skole.

I forlengelsen av debatten rundt de rusforebyggende skolebesøkene med narkotikahundekvipasjer har vi fått denne vikarposten fra lektor Hallgeir Muren.

Hallgeir er lektor på Stovner videregående skole; i tillegg er det nok mange av oss med Blindern-bakgrunn som gjenkjenner Muren som seminarleder på PPU, og hyppig brukt foredragsholder og kursleder. Hallgeir har tidligere innledet på en av fagkveldene i regi av lektorstudentene, hvor temaet nettopp var å oppdage og forebygge rusbruk i skolen. 

Skolehverdagen og narkotika er et svært komplisert anliggende. Når dette temaet skal berøres, kommer vi ikke utenom juridiske og etiske anliggender.

I praksis er dette et tveegget sverd: På den ene siden skal skolen være rusfri (jf. Opplæringsloven), og på den andre siden skal personvernet og rettssikkerheten til enkeltindividet ivaretas. Når vi vet at ansatte i norsk skole har liten eller ingen kunnskap om «tegn & symptom på narkotikamisbruk», kan det forebyggende arbeidet i liten grad trenge inn i de «belastede miljøene» som trenger hjelp.

read more »

november 26, 2012

Vil vi ha skolenarkorazziaer med narkohundekvipasjer?

av Eivind Solfjell

Advokat og personvernaktivist Jon Wessel-Aas.

Som mange vil huske, skapte dette spørsmålet mye debatt i våres. Saken endte i Stortinget, hvor det ble vedtatt at praksisen skulle fortsette, med det forbehold at skriftlig samtykke måtte innhentes på forkant fra elevene som ble rammet av dette.

Mange både håpte og trodde at saken skulle ende der, særlig siden stortingsvedtaket var rotete og selvmotsigende, og ganske vanskelig både å tolke og å omgjøre til praksis. Når har imidlertid Utdanningsetaten i Oslo bestemt seg for at narkohunder igjen skal inn i Oslo-skolens klasserom.

Som et innspill i vårens debatt skrev Advokat Jon Wessel-Aas en betenkning om dette på sin blogg, hvor han slo fast at praksisen var «ulovlig og menneskerettsstridig»; i et intervju med NRK 23. november slår han fast at det er den fortsatt.

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom