Archive for ‘Matematikk’

mars 19, 2014

Motivasjon, meistring og moglegheiter. Eller matte, matte og meir matte?

av aneaarre
Kva treng vi? «Motivasjon, mestring og muligheter», eller matte, matte og meir matte?

Kva treng vi? «Motivasjon, mestring og muligheter», eller matte, matte og meir matte?

Anniken Hauglie ønskjer at partifelle Røe Isaksen skal gi Osloskulen lov til å erstatte valfaga med matematikk. Eg har eigentleg aldri vore nokon stor tilhengar av valfaga, til tross for at eg er veldig glad i å undervise i dei (for andre året har eg to grupper i forskning i praksis). Årsaken til at eg ikkje har hatt sansen, er at eg meiner at utfordringa med lite motivasjon i ungdomsskulen ikkje lar seg løyse gjennom eitt fag på 90 minutt i veka som skal vere praktisk og variert. Det er heile opplæringa som må bli meir praktisk og variert, og da burde vi heller bruke dei 90 minutta til å styrke dei andre faga. I staden har altså elevane fått enda eitt fag på timeplanen, enda ein lærar dei skal lære å kjenne, enda ei gruppe dei skal finne set til rette i og enda ein karakter på vitnemålet. Mi oppleving er at skulekvardagen ofte er svært fragmentert, og valfaga bidrar berre ytterlegare til det.

Når eg likevel er heilt usamd i Hauglie si vurdering av at valfaga bør erstattast med matematikk, er årsaken den at ein strengt tatt ikkje kan kalle det ei vurdering. For vi har på ingen måte hatt tid til å evaluere valfaga enda, og skulane treng altså meir enn eitt og eitt halvt år på å gjere fag tilstrekkeleg gode til at det gir meining å evaluere dei.

read more »

Reklamer
november 21, 2012

Vikarposten: Norsk skolematematikk: «Fordi det bare er sånn»

av Lærerråd

Dagens vikarlærer: Jan Ola Ellingvåg, leder i Pedagogstudentene.

De siste ukene har lærerutdanningene fått gjennomgå igjen. Denne gangen er det matematikkompetansen til lærerstudentene som ikke er god nok. Mandag denne uken samlet Kristin Halvorsen lærerutdannere og lærerstudenter fra hele landet for å diskutere problematikken og prøve å komme fram til konstruktive løsninger.  Forslagene har vært mange: alt fra høyere inntakskrav ved opptak til lærerutdanningene til å lage intensivkurs for de som trenger det mest. Samtidig virker de fleste å enes om at det nok er i grunnopplæringen at opphavet til problemet egentlig ligger.

I dette vikarinnlegget stiller Jan Ola Ellingvåg, leder i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS), spørsmålet «hva er det egentlig med matematikken?». Jan Ola er selv utdannet allmennlærer med fordypning i samfunnsfag og religion fra Høgskulen i Volda, men har satt lærerkarrieren på vent et år for å lede PS, som stadig jobber for å bedre kvaliteten i norske lærerutdanninger.

Nå skal ikke jeg påberope meg å være en ekspert i matematikk. Jeg er allmennlærer med fordypning i samfunnsfag og religion, har et halvt årsstudium i matematikk, og klarte meg middels bra i matte på lærerskolen. Men jeg vil likevel fremme noen av mine synspunkter om matematikkens plass i den norske skolen og i det norske samfunnet.

For hva er det egentlig med matematikkfaget som gjør at folk frykter det? Hvorfor er det slik at norske elever skårer dårlig i matematikk på internasjonale tester? Ingeniørstudenter, sykepleierstudenter og lærerstudenter er for dårlige i matematikk når de starter i høyere utdanning, men hvorfor?

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom