Archive for ‘Lærertetthet’

oktober 12, 2012

Brannslukning

av Ida Sandholtbråten

Målet om å sikre lærertettheten i skolen blir et tomt løfte fra den rødgrønne regjeringen. 600 nye lærerstillinger var alt Regjeringen klarte å stille opp med. Skolene er utpekt og pengene nesten delt ut. Hurra roper de som får tildelinger. Skal vi være fornøyd med dette?

Argumentasjon rundt viktigheten av lærertettheten har blitt heftlig debattert. Astrid Meland skrev i VG at flere lærere ikke vil ha noen betydning. Hun argumenterte også for at ufaglærte lærere like godt kunne gjort jobben til en faglært. Som argumentasjon bruker hun Hatties forskning.

Utdanningsforbundet mener man bør være oppmerksom på at Hatties forskning er basert på målbare resultater. De påpeker at Hatties forskning ikke sier noe om skolens langvarige oppdrag for danning og utdanning. Hatties forskningsresultat konkluderer heller ikke entydig i retning av at flere lærerressurser ikke er av betydning, men derimot til en liten positiv fremgang i mindre grupper. Utfordringen Hattie peker på er at lærere underviser på samme måte uansett gruppestørrelse. Potensialet til å variere undervisningen og drive mer elevaktive arbeidsformer er dermed ubenyttet i forskningsmaterialet til Hattie.

Heller Regjeringen over til Meland sitt standpunkt når de ikke klarer ikke i innfri løftet sitt?  Eller er «brannslukningen» en måte å vise til økonomisk, men ikke ideologisk falitt?

Tror fortsatt regjeringen at lærertettheten har betydning? I såfall bør de sette inn virkemidler som virker over tid. En tidbegrenset tildeling til noen skoler holder ikke mål. Hurra for de som får flere ressurser – men hva med resten?

Reklamer
Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom