Archive for ‘Konkurranse’

mai 27, 2013

Vikarlæreren: Gi bort dine beste ideer!

av Lærerråd
Halvor Thengs, lærer og ATV for Utdanningsforbundet.

Halvor Thengs, lærer og ATV for Utdanningsforbundet.

Denne vikarposten er skrevet av Halvor Thengs, lærer og arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Dalane videregående skole i Egersund. Halvor underviser i norsk, engelsk og fransk.

Hvorfor skal lærere dele undervisningsopplegg og gode ideer med hverandre? Er begrepet «del og bruk» et uttrykk for ren altruisme? På ingen måte.

Jeg hadde nylig gleden av å delta på et seminar i Stavanger i regi av stiftelsen IMTEC og Skolelederforbundet. Hovedtaler var Andy Hargreaves, professor i sosiologi ved Boston University, og leder ved lærerutdanningen ved Boston College. Tema var Hargreaves’ bok Professional Capital, skrevet sammen med Michael Fullan, som kort oppsummert legger sammen humankapital, sosial kapital og det forfatterne kaller Decisional Capital til et begrep som favner lærerprofesjonens ulike og varierte ferdighetskrav: Profesjonell kapital. I tillegg til spark mot standardiserte prøver – «Don’t go the Oslo way!» – og kritikk av private hedgefond som skoleeiere i Sverige, snakket Hargreaves engasjert om hvordan lærerkollegiet som kollektiv på best mulig måte kan bevege seg fremover.

read more »

Reklamer
mars 31, 2013

Å konkurrere i skole

av Eivind Solfjell

Det er ikke nytt at det vi gjerne kaller high-stakes testing i skolen kan føre til forskjellige former for juks – alt fra mer eller mindre ubevisste former for «juks» – ofte vanskelig å bevise, og som kan føre til mer eller mindre berettiget mistanke om triksing, som at skoleressurser allokeres mot det som gir uttelling på en kommende test, eller at lokalt rettede sentrale tester skåres litt «snillere» enn det egentlig er dekning for, eller at man har et liberalt fritaksregime – til de helt eklatante formene for bevisst juks, som at elevers testbesvarelser gjennomgås og forbedres i etterkant av en prøve, før de for eksempel blir sendt til en sentral vurderingsinstans.

Jukset som nå er blitt avslørt i Atlanta i USA, er helt klart i den siste kategorien – men overgår kanskje alle lignende saker (som er blitt avslørt) i omfang og systematisitet. Ifølge artikkelen i The New York Times satt lærere i

locked, windowless rooms every afternoon during the week of state testing, raising students’ scores by erasing wrong answers and making them right.

Beverly L. HallEtterforskningen så langt indikerer at alt dette skjedde under overoppsyn av skolesjefen i distriktet, Beverly L. Hall (bildet), som foreløpig nekter selv å ha gitt godkjenning til jukset. Likevel: Presset på stadig forbedrede resultater som kom fra hennes kontor, motiverte de nedover i systemet til å jukse. En av lærerne som nå står frem, forklarer det slik:

read more »

november 14, 2012

Konkurranse mellom skoler gir … Bedre resultater? Eller mer juks? Eller …?

av Eivind Solfjell

Mandag kunne forskning.no melde at «Konkurranse mellom skoler gir bedre resultater». Svenske forskere har sammenlignet kommuner i Sverige, og funnet at kommuner med et større innslag av privatskoler skårer bedre enn kommuner med færre eller ingen, og at resultatbedringen er uavhengig om skolene i de høyt presterende kommunene er private eller kommunale. For de svenske forskerne var konklusjonen klar: Mer konkurranse er bra for alle, også de kommunale skolene som må konkurrere om elevene med privatskoler i sine kommuner.

Stemmer dette?

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom