Archive for ‘Didaktikk’

september 24, 2013

Vikarlæreren: Min daglige «etterutdanning» med British Council

av Lærerråd
Rikke Pihlstrøm.

Rikke Pihlstrøm.

Denne vikarposten er skrevet av Rikke Pihlstrøm, som er English Language Teaching (ELT) Associate for British Council Norway. Hun jobber også som faglærer i engelsk ved Elvebakken videregående skole og som universitetslektor i engelsk fagdidaktikk på UiO. I tillegg til å være foredragsholder for BroAschehoug, har hun nettopp gitt ut boka Teaching English in Norway på Universitetsforlaget.

Som engelsklærere trenger vi faglig påfyll i en hektisk hverdag. Nå har jeg jobbet ni år som lærer på studiespesialiserende og yrkesfag, og de to-tre siste årene har jeg vært en aktiv bruker av nettstedet TeachingEnglish. Nettsiden, som er et samarbeidsprosjekt mellom British Council og BBC, inneholder en unik ressursbank for engelsklærere og andre lærere som er interesserte i språk. TeachingEnglish gir et innblikk i hvordan engelsklærere og andre ressurspersoner over hele verden underviser sine elever i engelsk.

teaching english teaching resources

«Teaching resources.» Skjermdump fra http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-resources.

TeachingEnglish inneholder konkrete forslag til undervisningsopplegg, og spesielt nyttig er de mange videoene som blant annet presenterer gode, autentiske tekster og fokuserer på grammatikk. Siden presenterer også egne og andres brukervennlige nettressurser. For et par år siden fant jeg for eksempel glosetreneren quizlet anbefalt på TeachingEnglish, og dette er jo en glosetrener elevene ofte blir glade i å bruke. I tillegg har siden nyttig apper med flashcards som lærere og elever kan laste ned på sine mobiler.

read more »

Reklamer
desember 2, 2012

Verdens først forskningsbaserte julekalender. Luke 2: Hvorfor fagkunnskap ikke er tilstrekkelig for å bli en god lærer, uansett hvor god den er

av Klara Furuberg

bilde(2)

Denne nissen kunne ikke blitt en god lærer uten pedagogisk kunnskap og erfaring, selv om han hadde en doktorgrad i historie.

Allerede dag 2 av denne selvpålagte julekalenderen merker jeg at postene kommer til å få preg av insisterende myteknusing fra min side. Jeg tar gjerne i mot konstruktiv kritikk om tonen min blir for belærende, men tror likevel at vi tåler å ta et oppgjør mot noen av de forestillingene vi har om læreryrket som det faktisk ikke finnes støtte for i forskningen. En av de aller mest vanlige, som jeg til og med kan ta meg selv i å være enig i, er ideen om at alt du trenger for å være en god lærer er god fagkunnskap.

Ofte hører vi historier om folk som ikke hadde lærerutdanning men som i kraft av sin personlighet/fantastiske fagkunnskap/stå-på-vilje ble gode lærere. Det som er viktig å få med seg at i tallenes verden er dette unntakene som bekrefter regelen. Som Eivind på forbilledlig måte har vist tidligere på bloggen har selv ikke o-store-Hattie greid å finne en sterk sammenheng mellom teacher subject content knowledge, det engelske utrykket for lærerenes kunnskap i faget de skal lære bort, og elevprestasjoner. Det er god fagkunnskap i kombinasjon med andre egenskaper som fører til bedre elevresultater. Berliner skriver i artikkelen referert bak forrige luke, «A great deal of empirical evidence exists to refute the first charge, that all you really need is subject matter knowledge to teach well» og referer foreksempel til The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education av Pamela Grossman.

Bak den andre luka i Lærerråds julekalender vil jeg løfte fram en studie som illustrer dette poenget på en fiffig måte. Studien ble gjennomført av en doktorgraddstudent ved Stanford School of Education og har tittelen Understanding historical understanding: Subject matter knowledge and the teaching of U.S. history. Igjen er det Berliner som må få æren for å ha gjort meg oppmerksom på  studien som er en kvalitativ studie av fire historielærere.

One was an experienced and well-educated history teacher. One was a new teacher of history fresh from a teacher education program. One was a Ph.D. in history, with superior subject matter knowledge, but he had not taught at the high school level. The last of these four teachers was a very experienced teacher of English who accepted a job teaching history rather than losing her job during a cutback in the district. Thus, there were four teachers, one high in both teaching experience and subject matter knowledge, one low in experience but high in knowledge, one high in subject matter knowledge but low in experience, and one low in both experience and subject matter knowledge.

Henger dere med? Resultatene var interessante: Den aller nyeste læreren med fersk lærerutdanning, etter amerikanske forhold omtrent med en bachelor i historie, fikk de svakeste resultatene. Den erfarne og velutdanna historielæreren fikk de beste resultatene. Mer interessant, hvordan presterte engelsklæreren med mye pedagogisk erfaring i forhold til læreren med lite pedagogisk kunnskap men med doktorgrad i historie ?  Berliner skriver «The teacher with the pedagogical knowledge outperformed the teacher with the subject matter knowledge in some important ways».  Konklusjonen han trekker fra dette er: Subject matter knowledge is simply not enough to make one an accomplished teacher. Og videre: mye pedagogisk erfaring kan til en viss grad kompensere for svak fagkunnskap.

Myten herved knust! Og fordi som synes posten kommer litt sent i dag: jeg har bursdag, og dagen har gått med til intens feiring av meg selv.

Følg med videre i kalenderen for flere interessante forskningsbaserte refleksjoner om lærerprofesjonen!

november 1, 2012

Fjørfereklame fordekt som undervisningsmateriale

av Lærerråd

Veterinær, forfattar og spaltist Anne Viken.

Dagens vikarpost er signert Anne Viken (1979). Anne er utdanna veterinær frå Norges veterinærhøgskole, bachelor i Internasjonale studier, og master i statsvitenskap frå Universitetet i Oslo. Ho har arbeidd som journalist i Klassekampen og Dagbladet, samt som fast spaltist i blant anna Klassekampen, Dag og Tid, Nationen og Firda. Anne har òg arbeidd eit år som veterinær i Sverige. For tida er ho frilans skribent og journalist, held foredrag, deltek i debattar og arbeider med bokprosjekt. Anne gav i august ut barneboka Elise og mysteriet med dei døde hestane, ei spenningsbok frå dyrlegepraksis, på Samlaget, og i 2010 ut boksingelen XXX på Flamme forlag. 

Anne er ein aktiv bloggar, og twitrar som @anneviken.

Denne posten er ein versjon av ein artikkel trykt i Prosa 4/2012, «Brenning av høner og andre fakta for barn», tilpassa for Lærerråd.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt serverer reklamemateriale frå fjørfenæringa som undervisningsopplegg i barneskulen. Kven kvalitetssikrar undervisningsmateriale om matproduksjon retta mot barn?

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom