Archive for ‘Bloggerne’

april 27, 2013

Nils-Jakob Herleiksplass

av nherleiksplass

544250_10152444689940221_1582380378_nDet var en spent, avdanket sivilingeniør-student som møtte opp på det nye campus Bakkenteigen i 2010. Lærerutdanning hadde aldri virket særlig fristende, og dette kom til å et lettfattelig studium. Aldri vært politisk engasjert, aldri skolepolitisk engasjert, aldri engasjert i det store og det hele. Likevel var det læreryrket jeg hadde tenkt å begi meg ut på.

read more »

Reklamer
august 26, 2012

Ida Sandholtbråten

av Ida Sandholtbråten

Var det en ting jeg ikke skulle bli var det lærer, men etter 6 års høyere utdanning og mye refleksjon er det ikke noe jeg heller kunne tenke meg å være. Det er så utrolig givende å jobbe med mennesker – og ikke minst unge mennesker. For et potensiale det er i den oppvoksende generasjonen! Og for et privilegium vi lærere har, som får  bidra med å gi de unge verktøyene de trenger for å styre i riktig retning.

Jeg er utdannet lektor med en master i samfunnsfagdidaktikk ved NTNU, men jeg er allmennlærer i bunn. Gjennom studietiden har jeg vært tillitsvalg og sittet i fagråd og programråd. Et brennende engasjement for utdanningspolitikken ble tent av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Etter å ha sittet i landsstyret og arbeidsutvalget, samt hatt ansvar for organisasjonens nordiske samarbeid, var jeg til og med juni leder av Pedagogstudenene på heltid. I høst har jeg startet som lærer på en ungdomsskole i Oslo.

Som du fort skjønner er jeg en idealist av dimensjoner, men jeg er ikke ukritisk. Jeg er en sterk forkjemper av lærerens autonomi og mener lærerens stemme burde vektes mye sterkere i skoledebatten. Lærerrådet skal være et rom for diskusjon og refleksjon, noe som savnes i en hektisk hverdag, og som ikke minst danner grobunn for utvikling.

Jeg twitrer som @sandholtbraaten og kan nås på mail ida@sandholtbraaten.com.

august 14, 2012

Ane Krogsæter Aarre

av aneaarre

Litt om meg:

Eg trur verkeleg eg elskar livet som lærar. Men sidan min første lærardag er det ein ting eg har sakna: dei idealistiske, visjonære og omstendelege diskusjonane vi stadig hadde i dei litt for mange og lange kaffipausane våre på Blindern. Eg opplever at vi der utvikla ei form for kompetanse som no i for lita grad kjem til sin rett. Det er den kompetansen eg har valt å kalle kaffikoppkompetanse: kompetansen til å sette seg ned med ein kopp kaffi, legge frå seg forskrifter, rundskriv, direktiv frå kommunen, osv., og verkeleg diskutere eit emne til botnen; kompetansen til å ikkje berre snakke om korleis vi skal gjere noko, men til å spørre kvifor og om vi i det heile skal gjere det.

read more »

august 13, 2012

Klara Furuberg

av Klara Furuberg

Som norsklærer og masterstudent i lese- og skriveforskning gjør jeg meg mange tanker om skolen. I løpet av studietiden har jeg jobbet som vikar på forskjellige trinn og skoler,  og disse erfaringene har bidratt til et ønske om en bedre skoledebatt. Fra mitt ståsted går debatten ofte langs velkjente politiske skillelinjer, kanskje ispedd noen anekdoter fra debattdeltakerne om hvordan de selv hadde det på skolen. Jeg er hellig overbevist om at vi må diskutere ut i fra et annet kunnskapsgrunnlag enn kun våre egne erfaringer, og et godt supplement til erfaring fra klasserommet er forskning på skolen. Selv er jeg er særlig svak for forskning som tar innover seg den komplekse klasseromsvirkeligheten. Jeg håper jeg kan bidra til å løfte fram både den praksisnære erfaringens betydning, men også den gode forskningens relevans for en nyansert skoledebatt her hos Lærerrådet. På twitter heter jeg @LeseKlara

august 13, 2012

Lærerråd – et profesjonsnært tenkerom

av Eivind Solfjell

Velkommen til Lærerråd!

Herved åpner vi for bloggkollektivet Lærerråd. Vi som skriver her, er unge, skoleinteresserte mennesker som ønsker oss et rom å vende skoletanker i. Vi har alle en tett tilknytning til den utøvende delen av profesjonen: noen av oss er nyutdannede lærere, noen av oss studerer enda, noen av oss er engasjerte i skolenære prosjekter; felles for oss alle er at vi er glødende interesserte i skole.

Vår erfaring er at skoledebatten altfor ofte domineres av politikere, akademikere, lærerorganisasjonenes tillitsvalgte og tilfeldige «synsere»; og at de som har skoene på – elever, foreldre, skoleledere, lærerstudenter og, ikke minst, lærere – i langt mindre grad kommer frem i det offentlige ordskiftet. Videre er det vår oppfatning at skyttergravskrig og dogmatikk, tabloidiserte fremstillinger, og ideologitunge krangler om bagateller, altfor ofte overskygger og tilslører reelle underliggende politiske og pedagogiske skillelinjer og alternativer, og stenger for et offentlig ordskifte om skole som kunne ha vært reelt opplysende.

Slik kunne kanskje et lærerråd se ut; uansett, en institusjon som er forsvunnet fra skolen. Denne bloggen er vårt bidrag til igjen å gjøre det interessant å ta lærere med på råd.

Derfor ønsker vi heller ikke å presentere noen form for ideologisk plattform, eller en programerklæring for denne bloggen. Vi er alle frittstående skribenter, vi har ingen felles politisk eller akademisk tilhørighet; heller enn å selge en bestemt posisjon, ønsker vi på en saklig og etterrettelig måte å opplyse feltet, for å bidra til å bringe frem flere alternativer for videre refleksjon, som forhåpentlig endelig kan bidra til å frembringe konstruktive og fremtidsrettede løsninger for skolen.

read more »

august 8, 2012

Eivind Solfjell

av Eivind Solfjell

Litt om meg, relevant for herværende formål:

Etter å ha vokst opp i en lærerfamilie var det én ting jeg var sikker på at jeg aldri skulle bli: Lærer. Dedikasjon og lojaliteten til yrket og elevene mine foreldres lange kvelder med forberedelser og rettebunker bar vitnesbyrd om, sammenholdt med den ofte totale mangel på interesse og takknemlighet jeg og mine klassekamerater lot våre lærere bli til del, trodde jeg til sammen skulle utgjøre en idiotsikker vaksine mot selv å velge det yrket.

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom