Archive for juni, 2013

juni 25, 2013

Gjentatt avliving: karakterer på barnetrinnet

av nherleiksplass

Det er på tide å ta et faglig oppgjør med dette omdiskuterte temaet. Gjennomlesning av kommentarer på den uformelle spørreundersøkelsen Jens Stoltenberg foretok seg på facebook (https://www.facebook.com/questions/10151512691368581/), viser et tydelig behov for forskningsbaserte argumenter. For mange baserer meningene sine på personlige erfaringer, og det skaper en uheldig debatt. Karakterer på barnetrinnet er dessuten et hett tema for partipolitikerne.

read more »

Reklamer
juni 7, 2013

Karrierevegar – for den enkelte eller for fellesskapet? (no også med referanse ;)

av aneaarre

I nr. 11 av bladet Utdanning har eg eit innlegg på trykk om karrierevegar (det finn du her). Sidan det på veg gjennom trykken har sneke seg ut ein referanse, så postar eg det her på Lærerråd òg. Da må de kanskje leve utan dei betringane desken gjorde, men får i det minste ei meir redeleg utgåve.

(Innlegget er forresten basert på eit tidlegare og noko mindre gjennomtenkt innlegg her på Lærerråd. Det kan du lese her.)

Lærarar er på fleire måtar ei flat yrkesgruppe. Tradisjonelt har læraryrket hatt flate stillingsstrukturar, flate løningar mellom lærarar og relativt sett ei flat lønsutvikling. I dag er yrket kjenneteikna av ikkje overmåte høg status, og ein del vil nok meine at det heng godt saman med ikkje overmåte høge løningar. Men kan ein litt for låg status òg ha samanheng med litt for flate stillingsstrukturar?

karriere

Kven vert eventuelle «karrierevegar» til for?

I det siste har mange tatt til orde for at karrierevegar for lærarar kan vere vegen å gå for å gjere yrket meir attraktivt. Håpet er at det skal halde fleire av oss i klasseromma. For det er gjerne slik at lærarar sine vegar til høgare stillingar og løn går ut av klasserommet og over i administrasjon; eller ut av yrket som heilskap, og inn i den alt for store reservestyrken av lærarar som ikkje arbeider i skulen. Men sidan yrket vårt ikkje lokkar med status og løn i utgangspunktet, så er det kanskje heller ikkje det som først og fremst driv lærarar flest? Så kva vil skje med eit system som i stor grad består av folk som med viten og vilje har valt å arbeide i eit flatt system, om vi meiner at vegen til høgare status for yrkesgruppa som heilskap er å løfte berre enkelte i den?

For vegar for enkelte sine karrierar kan fort bli vegar til barrierar for fellesskapet. Det er dessverre litt for lett å sjå føre seg at personlege mål kan komme i vegen for samarbeid. Om karrierevegar lagar konkurranse mellom folk som er meint å arbeide saman, meiner eg å ha sett nok av døme i skulen på at samarbeid med eitt vert opplevd som lite lønsamt. Konkurranse mellom skular er til dømes ikkje alltid like produktivt, for å seie det forsiktig. Ein ender fort opp med system som vert profesjonsnedbrytande snarare enn -oppbyggande.

read more »

juni 2, 2013

Vikarposten: De estetiske fagene – en skjult gavepakke?

av Lærerråd
Ulrika Bergroth-Plur er musikklærer, dirigent og pedagog.

Ulrika Bergroth-Plur er musikklærer, dirigent og pedagog.

Dagens vikarlærer er Ulrika Bergroth-Plur, musikklærer, dirigent og pedagog. Ulrika har tidligere arbeidet i Rikskonsertene som leder for Skolekonsertordningen i Norge, og arbeider nå som daglig leder for Musikk i Skolen. Innlegget er en lengre versjon av et debattinnlegg tidligere publisert i Morgenbladet.

I det siste har det foregått en aldri så liten debatt om estetiske fag. Dessverre har debatten primært dreiet seg om fagenes funksjonalitet i skolen: Skal man argumentere for kunst og musikk på skolen fra et instrumentelt perspektiv, eller ut ifra tanken om at kunsten har en egenverdi? Jeg blir jevnlig konfrontert med denne polemikken, men skulle ønske at vi, i 2013, var modne for å løfte blikket litt og se at denne diskusjon hører til en epoke som jeg bestemt tror at ligger bak oss.

For meg, med bakgrunn som blant annet musiker, musikklærer, konsertsjef og dirigent, er nemlig kunsten og musikkens egenverdi helt innlysende. Musikk i Skolen arbeider hver eneste dag for å oppnå forståelse for at musikk og andre kunstfag har en berettiget plass i skolen. Livet handler ikke bare om å kunne lese, skrive, regne eller snakke engelsk, men så uendelig mye mer.

Kunst og matematikk

«Instrumentelle og kunstneriske verdier trenger ikke å være motsetninger i en moderne skole, men bør heller supplere hverandre.»

Fysisk aktivitet har utvilsomt stor egenverdi; samtidig har kroppsøvingsfaget innlysende instrumentelle verdier som bedre helse, kondisjon, koordinasjonsevne og sosial samhandling. På samme måte må man kunne diskutere og synliggjøre hele det uutnyttede potensialet som finnes i musikkfaget, og de effekter som kan oppnås gjennom det. Instrumentelle og kunstneriske verdier trenger ikke å være motsetninger i en moderne skole, men bør heller supplere hverandre. Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig.

Det som imidlertid truer kunstfagene i norsk skole, er fagenes uakseptabelt lave status.

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom