Archive for april, 2013

april 29, 2013

Vikarposten: Engelsk på norsk?

av Lærerråd
Stine Pernille Raustøl

Stine Pernille Raustøl, lektor på Berg videregående skole. Foto: James Larkin.

Denne vikarposten er skrevet av Stine Pernille Raustøl. Hun har tidligere skrevet en annen vikarpost for Lærerråd. Den og litt mer om Stine kan du lese her: «Erfaringer fra «Model UN»: Elever kan motiveres!

Det var en vakker kveld i april. Kveldssola var i ferd med å gå ned. Tekoppen var snart tom. Jeg kikket lykkelig på bunken foran meg som heldigvis begynte å bli mindre: Osloprøven i engelsk for vg1. (Det er tredje året alle elever på vg1 har gjennomført en slik fellesprøve.) Jeg rettet for harde livet, og mens jeg flittig skrev ned ”targets” (vekstpunkter) på engelsk til hver av mine trettitre elever, var det ett spørsmål som stadig vendte tilbake: Hvorfor er vurderingsmatrisen fra Utdanningsetaten skrevet på norsk? Hvorfor er informasjonssiden i forberedelsesheftet også skrevet på norsk?

read more »

Reklamer
april 29, 2013

Nivådeling – the never ending story

av nherleiksplass

Da har debatten blusset opp igjen: Skal vi ha nivådeling i norske skoler?
Hva baserer man i så fall dette valget på? Forskning? Lærernes ve og vel? PISA-resultater? Elevenes egne oppfatninger?

I dette innlegget ønsker jeg å komme med et litt mer nyansert bilde av nivådeling, sett fra en lærerstudents side.

Litt forskning
Helt fra studiestart har vi fått høre hvor viktig det er å verne om fellesskolen, heterogene klasserom og inkludering. Forelesere bruker uttrykk som «all forskning viser at (…)». Det gjør at jeg sitter igjen med en bismak, og spør meg hvor godt det er forsket på nivådeling som en organiseringsform. I en analyse gjort av KD, går det frem at det er lærerens undervisningspraksis som avgjør effektiviteten av nivådeling. Det er vanskelig å skulle gjøre legitim forskning på dette området, da bakgrunnsvariabelene er formidable. Derfor blir debatter om dette temaet ofte preget av konklusjoner på bakgrunn av forskning med middels til lav validitet. Hattie (2009) sin metastudie, Visible Learning, blir ofte trukket frem som et argument for at nivådeling gir svært liten effekt på læringsutbytte. Jeg vil imidlertid påpeke at det finnes flere problemområder knyttet til Hatties forskning som gjør en slik konklusjon litt forhastet:

read more »

april 27, 2013

Nils-Jakob Herleiksplass

av nherleiksplass

544250_10152444689940221_1582380378_nDet var en spent, avdanket sivilingeniør-student som møtte opp på det nye campus Bakkenteigen i 2010. Lærerutdanning hadde aldri virket særlig fristende, og dette kom til å et lettfattelig studium. Aldri vært politisk engasjert, aldri skolepolitisk engasjert, aldri engasjert i det store og det hele. Likevel var det læreryrket jeg hadde tenkt å begi meg ut på.

read more »

april 27, 2013

Kva skal vi med Stortinget når vi har skulesjefar?

av aneaarre

Tweets frå FjeldavliDenne veka fann Drammen vgs og politiet ut at dei skulle sette eit stortingsvedtak til side. Ifølgje Aftenposten ønskja dei å gjennomføre narkoaksjonar med politihund, og gjorde dette utan at det vart innehenta skriftleg samtykke frå elevane slik Stortinget ba regjeringa presisere at dei måtte i 2012. Eg har tidlegare gitt uttrykk for kva eg meiner om ordninga med samtykkeerklæringar, der elevar meir eller mindre frivillig må skrive under på at dei samtykker i å bli snust på av politihundar når desse kjem på besøk. For å seie det kort og enkelt: Eg er meir enn samd med leiar av Elevorganisasjonen:

det skal veldig gode grunner til før stortinget eller et elevråd kan åpne for brudd på EMK.

Men la oss for stunda legge den delen av debatten til side og ta for oss det som skjedde denne tysdagen. Vedtaket til Stortinget har eg lenka til ovanfor, og her er det regjeringa skriv i melding til Stortinget:

read more »

april 27, 2013

Vikarposten: Anonym retting – bedre føre var?

av agnetekirkevaag
Agnete

Dagens vikarlærer: Agnete, lærer ved F21

Dagens vikarlærer Agnete Mangnes Kirkevaag er lærer på Fyrstikkalleen skole (F21) i Oslo. Her underviser hun i år engelsk fra 9. trinn til vg3, og starter opp med valgfaget «Sal og scene» til høsten. Utenom jobben spiller hun i metalband og jobber med en master i litterær oversettelse.

Elevorganisasjonen har lansert en kampanje som heter «Nei til trynefaktor». Som man kunne forvente, har dette utspillet satt lærerrommene i kok. Kampanjen presenteres nemlig på denne måten: «Er du lei av at karakteren din bestemmes ut fra trynefaktor? Føler du at læreren din vurderer deg etter hvem du er og ikke hva du kan? Vil du ha anonym vurdering?»

De to første ukene i mai kommer Elevorganisasjonen til å aksjonere for anonym retting i skolen.

De to første ukene i mai kommer Elevorganisasjonen til å aksjonere for anonym retting i skolen.

read more »

april 15, 2013

#skoleTwittervjupå140tegn: Tidsbruk i skolen

av Lærerråd

Alltid innovative forsøker vi oss på enda en ny sjanger her på Lærerråd: skoleTwittervju! (på maks 140 tegn).

Det er opplest og vedtatt at lærere bruker for mye tid på skjemautfylling, dokumentasjon og rapportering; og at for liten tid er igjen til lærernes kjerneoppgaver, nemlig de vi er utdannet til: Forberede og lede undervisning, vurdere elevenes læring, og legge til rette for deres faglige og sosiale utvikling.

Derfor ville vi – nå som det stunder mot valg og i det hele – utfordre partienes skolepolitikere på nettopp dette spørsmålet: tidsbruk i skolen.

read more »

april 14, 2013

Makt og metodefrihet i skolen

av Eivind Solfjell

Norske lærere har metodefrihet, ikke sant? Det er i hvert fall slik vi liker å tro at det er.

Det er sikkert mange som lurer på (i) hvordan Rogaland fylkeskommune ensidig kan kreve fra alle sine videregående skoler at en stor del av vurderingen av skriftlige elevarbeider skal skje anonymt, mot lærernes og lærerorganisasjonenes vilje; (ii) hvorfor ikke denne beslutningen bryter med idealet om læreres metodefrihet, som i hvert fall i den norske idéverdenen om skole virker å ha overveldende bred oppslutning; og (iii) hvordan det kan ha seg at den norske regjeringens minister for utdanning ikke har mer innflytelse over utdanning enn at hun må nøye seg med å  «oppfordre» og «råde» lokalpolitikerne i Rogaland til å besinne seg i denne saken.

Svaret er at det er faktisk sånn det er i Norge.

read more »

april 8, 2013

Udir kritiserer Oslo kommune sine utsegn om nivådifferensiering

av aneaarre

Etter at Utdanningsdirektoratet oppheva Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak om pålegg om å endre praksisen med meistringsgrupper på Kastellet skole, kunne ein gjennom media få inntrykk av at skulepolitisk leiing i Oslo tolka Udir sitt vedtak som at det no er fritt fram for nivådifferensiering i skulen. Dette inntrykket har også Udir fått, noko dei tilsynelatande er mindre nøgde med. Direktoratet har difor sendt følgjande presisering til Oslo kommune:

kastellet oppfølgning

read more »

april 8, 2013

Teknoinnovatøren versus praktikeren

av Eivind Solfjell

En twitterlog om innføring av ny teknologi i skolen mellom @fimreite og undertegnede (via @Laererraad) i dag påminnet meg om en interessant – og, som jeg vil demonstrere under, treffende illustrert – innsikt om hvordan de som utvikler ny teknologi og de som skal bruke den, ser verden på to ganske forskjellige måter. Dette skjedde på et oversetterseminar, og handlet om oversetterteknologi. Men innsikten er overførbar.

Twitteret først: Som stort sett alle partier og deres skolepolitikere har også @Arbeiderpartiet, denne gangen ved @fabena, tatt inn over seg at lærere har en urimelig arbeidsbyrde, og at mye av deres tid kan og bør brukes mer fornuftig. Derfor har de nå lansert «flere tiltak» som skal «få bort tidstyven i skolen»; ett av disse er å

read more »

april 4, 2013

Hvor er respekten for skolen?

av Eivind Solfjell
Debattens Erik Wold. For inspirasjon til den rette effekten når du innatleser sitatet til venstre.

Debattens Erik Wold. For inspirasjon til den rette effekten når du innatleser sitatet til venstre.

Tema for kveldens Debatten på NRK1 ser ut til å være «respekt for skolen». De som følger med på NRK tv i dag, vil sikkert ha fått med seg oppsparket fra debattleder Erik Wold, samvittighetsfullt transkribert her (legg til så mye Wold-patos som du bare makter):

Hvor er respekten for skolen, når foreldre tar barna ut på ferie akkurat når det passer dem, og hva når elever skulker for å dra på konsert, og rektor flytter tentamen på grunn av tenåringsidolet Justin Bieber?

Det siste først, siden det umulig hadde blitt Debatt uten: Vi har vel alle ledd litt de siste dagene av Ålesund-skolenes knefall for sine tenåringsjenters tilbedelsestrang, kanskje vært litt beskjemmet etter at saken ble plukket opp av og harselert med på CNN, og tenkt at dette ser da litt feil ut. Likevel: Dette er altså skoler som var kommet i en vanskelig situasjon – jentene hadde latt tentamen være tentamen og dratt okkesom – og valgte å bite i seg litt stolthet, og løse dette pragmatisk. Som rektor Roar Aasen ved Blindheim ungdomsskole i Ålesund sier til Aftenposten:

Vi la planen om disse prøvene allerede ved skolestart, men så etterhvert at det ble veldig mange som søkte seg fri. Det er ikke slik at vi synes det er greit at en konsert går foran prøver på skolen, men til slutt valgte vi likevel å flytte tentamen en uke frem tid.

Altså: Vi synes vel ikke at det er helt greit, men vi gjør det beste ut av en vanskelig situasjon.

Slik kunne det også ha endt. Men så (i antagelig omtrent følgende rekkefølge) ble saken plukket opp av media/reagerte lokalpolitikerne og gikk ut i media/spurte media hva rikspolitikerne mente om dette, og så er det plutselig så stort at det må Debatteres.

Og det gjør seg sikkert bra på tv. Men hvor heldig er det egentlig, sånn generelt sett, når lokale beslutninger – sikkert vanskelige, sikkert ikke alltid perfekte, gjerne pragmatiske – blir gjenstand for offentlige omkamper, med profilerte lokal- og/eller rikspolitikere i hovedrollene? Det kan i hvert fall ikke gjøre jobben som skoleleder lettere – en rolle hvis makt og myndighet skoleeier og etat allerede har vingeklippet nok som det er.

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom