Archive for februar, 2013

februar 21, 2013

#DenVisuelleSkolesekken: Ledelse og lojalitet

av Lærerråd

Se større versjon under via Issue:Ledelse og lojalitet

read more »

Reklamer
februar 21, 2013

#DenVisuelleSkolesekken: Læring i det 21. århundre

av aneaarre
Av A. Schleicher

NRLU var på studietur til OECD i førre veke. Nyttig og lærerrikt! Skjermbilete frå ein Prezi-presentasjon A. Schleicher (@SchleicherEDU) heldt for oss. Du finn heile presentasjonen hans og fleire med den her.

februar 21, 2013

#DenVisuelleSkolesekken: Standardisert testing

av Lærerråd

«Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.» (A. Einstein)

read more »

februar 21, 2013

#DenVisuelleSkolesekken

av Lærerråd

Lærerråd lanserer med dette en helt ny kategori her på bloggen: Den visuelle skolesekken.

DenVisuelleSkolesekken

read more »

februar 4, 2013

Vikarposten: Hvordan kan man måle skolens bidrag til læring?

av Lærerråd

informasjon om nasjonale prøverDette er den tredje av tre poster fra Ola Vassli, hvor han gjennomgår de faktorene som forklarer resultatene på de nasjonale prøvene. 

Se også:

 – Individuelle egenskaper: Hvilke elever skårer høyest på nasjonale prøver?
 – Forskjeller mellom skoler: Hvilke skoler skårer høyest på de nasjonale prøvene?

Tidligere har vi sett på hvordan noen elevgrupper oftere oppnår bedre resultater enn andre på nasjonale prøver. Også i Norge varierer utdanningsnivå og inntekt mellom geografiske områder. De flest barn går på skole i nærheten av der de bor, og slik oppstår det en overrepresentasjon av enkelte elevgrupper på noen skoler. Resultatene på nasjonale prøver er derfor ikke nødvendigvis utelukkende kun skolens fortjeneste, da også elevsammensetning vil spille en stor rolle. Uten å ta hensyn til elevgrunnlaget risikerer man å forsøke å lære av skoler som har oppnådd høye resultater, men som har oppnådd disse grunnet en mer fordelaktig elevsammensetning. Skolene man derimot burde lære av, kan imidlertid bli oversett, fordi disse har en mindre «gunstig» elevsammensetning – og dermed til slutt ender opp med noe lavere prøveresultater.

read more »

februar 2, 2013

Lærerutdanning Norge versus Singapore: Inntaksregime, sortering, sammenheng med avtagerfelt

av Eivind Solfjell

Vår Twitter-venn @jjgangsoy tvitret i dag følgende instruktive og tankevekkende diagram:

Sorteringsregimer for lærerutdanning. Forskjeller mellom land; systemet i Singapore.

Sorteringsregimer for lærerutdanning. Forskjeller mellom land; systemet i Singapore. Hentet fra rapporten «How the world’s best-performing school systems some out on top», McKinsey (2007), side 18.

Som vi ser: I Singapore er det en drastisk siling av kandidater før de begynner på lærerutdanning – mens de som takker ja til plassen, gjennomfører, og ender i overveiende grad opp i profesjonen de utdannes til. Tilsvarende vet vi at det i Finland bare er omtrent én av ti søkere som tas opp til lærerutdanningen.

Hva er situasjonen i Norge? Når det gjelder opptak til utdanningen, befinner vi oss nok mye nærmere «Option 2» i diagrammet over: Det er noen forskjeller mellom studiestedene, men det store bildet er at de fleste søkere tas opp (og  ikke alle studiesteder klarer å fylle opp plassene sine) – og at opptak utelukkende er basert på konkurranse med karakterer (forutsetning for noen retninger er imidlertid karakteren 3 eller bedre i noen sentrale fag). Samtidig vet vi at utdanningene har stort frafall (noen som kan bidra med presise tall her?); at silingen (primært en skikkethetsvurdering) skjer under og mot slutten av utdanningen, gjerne i forbindelse med praksis; og endelig at de som gjennomfører i langt mindre grad enn i Singapore ender opp i skolen: Eksempelvis er bare omtrent 60 % av de som tar PPU, i skolen halvannet år etter endt utdanning. Av alle med lærerutdanning i Norge i dag, jobber nesten halvparten ikke i skolen (tall fra denne rapporten, f.eks. s. 35). 

Minst ett spørsmål melder seg her: Er dette den mest optimale prioriteringen av de ressursene vi bruker på utdanning av lærere?

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom