Archive for november, 2012

november 29, 2012

Vikarposten: Hva skjer på en eksamen med teknologianalfabeter som vakter?

av Lærerråd

Denne øyenvitneskildringen fra en eksamenssituasjon i regi av Utdanningsetaten i Oslo har vi fått fra en av våre medstudiner på Blindern, som av naturlige årsaker ønsker å være anonym.

Jeg valgte å ta opp et fag høsten 2012, for å forbedre karakteren min på vitnemålet mitt. Da jeg kom til Ekeberghallen for å ta eksamen, ble det sagt på høyttalerne at alt av kommunikasjon skulle legges vekk.

De fleste hadde en data foran seg, for det var lov å kladde på de. Før klokken slo ni, sjekket jeg nettverket der, det var Ekeberghallen sitt, og det var låst. Idet klokken slo ni, dukket det plutselig opp langt flere nettverk. Da skjønte jeg at de fleste benyttet seg av sitt mobile nettverk via mobilen. Og idet jeg ser opp, ser jeg flere være på Wikipedia og programmer relatert til eksamensoppgaven.

Første tanken som streifet meg, var at de straks kom til å bli tatt av alle de vaktene rundt oss. Men etter en liten stund merket jeg at de pensjonistene ikke så forskjell på Word og Wikipedia.

read more »

Reklamer
november 27, 2012

Vikarposten: Retten til et rusfritt skolemiljø

av Lærerråd

Hallgeir Muren, lektor på Stovner videregående skole.

I forlengelsen av debatten rundt de rusforebyggende skolebesøkene med narkotikahundekvipasjer har vi fått denne vikarposten fra lektor Hallgeir Muren.

Hallgeir er lektor på Stovner videregående skole; i tillegg er det nok mange av oss med Blindern-bakgrunn som gjenkjenner Muren som seminarleder på PPU, og hyppig brukt foredragsholder og kursleder. Hallgeir har tidligere innledet på en av fagkveldene i regi av lektorstudentene, hvor temaet nettopp var å oppdage og forebygge rusbruk i skolen. 

Skolehverdagen og narkotika er et svært komplisert anliggende. Når dette temaet skal berøres, kommer vi ikke utenom juridiske og etiske anliggender.

I praksis er dette et tveegget sverd: På den ene siden skal skolen være rusfri (jf. Opplæringsloven), og på den andre siden skal personvernet og rettssikkerheten til enkeltindividet ivaretas. Når vi vet at ansatte i norsk skole har liten eller ingen kunnskap om «tegn & symptom på narkotikamisbruk», kan det forebyggende arbeidet i liten grad trenge inn i de «belastede miljøene» som trenger hjelp.

read more »

november 26, 2012

Vil vi ha skolenarkorazziaer med narkohundekvipasjer?

av Eivind Solfjell

Advokat og personvernaktivist Jon Wessel-Aas.

Som mange vil huske, skapte dette spørsmålet mye debatt i våres. Saken endte i Stortinget, hvor det ble vedtatt at praksisen skulle fortsette, med det forbehold at skriftlig samtykke måtte innhentes på forkant fra elevene som ble rammet av dette.

Mange både håpte og trodde at saken skulle ende der, særlig siden stortingsvedtaket var rotete og selvmotsigende, og ganske vanskelig både å tolke og å omgjøre til praksis. Når har imidlertid Utdanningsetaten i Oslo bestemt seg for at narkohunder igjen skal inn i Oslo-skolens klasserom.

Som et innspill i vårens debatt skrev Advokat Jon Wessel-Aas en betenkning om dette på sin blogg, hvor han slo fast at praksisen var «ulovlig og menneskerettsstridig»; i et intervju med NRK 23. november slår han fast at det er den fortsatt.

read more »

november 21, 2012

Mye rart om lærerutdanninger

av Eivind Solfjell

Gårsdagen brakte en «sterk mening» om lærerutdanningene på Dagbladet.no: Under overskriften «Legg ned lærerhøyskolene» skriver en lærerhøyskolestudent og en masterstudent i idéhistorie blant annet at høyskolene ikke er skikket til å tilby tilstrekkelig forskningsbasert undervisning for sine lærerstudenter, siden det i så stor grad skorter på forskningskompetansen hos skolenes fagpersonell; at bare universitetene kan sikre tilstrekkelig faglig kompetanse for lærere; at alle lærere som jobber i skolen i dag skal ha plikt til å ta en mastergrad innen fem år; og at det må innføres «en egen skreddersydd, artikkelbasert ph.d. for lærerstanden».

Jeg skal forsøke å kommentere litt på de konkrete forslagene til endringer i organiseringen av lærerutdanninger i Norge; det er imidlertid vanskelig å komme utenom noen kommentarer til det kronikkforfatterne anfører som belegg for sine forslag.

For det første: Det hele begynner med en utilslørt og det jeg opplever som en nærmest foraktfull nedrakking av medstudenter på lærerhøyskoler. Å begynne på lærerhøyskolen var som å

read more »

november 21, 2012

Vikarposten: Norsk skolematematikk: «Fordi det bare er sånn»

av Lærerråd

Dagens vikarlærer: Jan Ola Ellingvåg, leder i Pedagogstudentene.

De siste ukene har lærerutdanningene fått gjennomgå igjen. Denne gangen er det matematikkompetansen til lærerstudentene som ikke er god nok. Mandag denne uken samlet Kristin Halvorsen lærerutdannere og lærerstudenter fra hele landet for å diskutere problematikken og prøve å komme fram til konstruktive løsninger.  Forslagene har vært mange: alt fra høyere inntakskrav ved opptak til lærerutdanningene til å lage intensivkurs for de som trenger det mest. Samtidig virker de fleste å enes om at det nok er i grunnopplæringen at opphavet til problemet egentlig ligger.

I dette vikarinnlegget stiller Jan Ola Ellingvåg, leder i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS), spørsmålet «hva er det egentlig med matematikken?». Jan Ola er selv utdannet allmennlærer med fordypning i samfunnsfag og religion fra Høgskulen i Volda, men har satt lærerkarrieren på vent et år for å lede PS, som stadig jobber for å bedre kvaliteten i norske lærerutdanninger.

Nå skal ikke jeg påberope meg å være en ekspert i matematikk. Jeg er allmennlærer med fordypning i samfunnsfag og religion, har et halvt årsstudium i matematikk, og klarte meg middels bra i matte på lærerskolen. Men jeg vil likevel fremme noen av mine synspunkter om matematikkens plass i den norske skolen og i det norske samfunnet.

For hva er det egentlig med matematikkfaget som gjør at folk frykter det? Hvorfor er det slik at norske elever skårer dårlig i matematikk på internasjonale tester? Ingeniørstudenter, sykepleierstudenter og lærerstudenter er for dårlige i matematikk når de starter i høyere utdanning, men hvorfor?

read more »

november 18, 2012

Nyutdanna og desillusjonert?

av aneaarre

Som nyutdanna har ein ofte lange arbeidsdagar.

I juleferien i fjor var eg rimeleg sikker på at eg burde slutte som lærar. Det eg hadde hatt lyst til å bli sidan eg gjekk på ungdomsskulen, og som eg hadde brukt seks år på å utdanne meg til, stod plutseleg for meg som eit einaste stort feilval. Eg trudde eg hadde valt læraryrket fordi eg faktisk brydde meg om folk. Men dei siste månadene hadde eg opplevde at eg stort sett berre tenkte på meg sjølv. Kvar gong eg gjekk frå ein time, kjørte eg økta i repetisjon, med fokuset på meg sjølv: Var planen min god nok? Hadde eg fått sagt det eg ville? Hadde eg sagt det slik eg ville? Alt handla om meg og mine prestasjonar. Idet dette gjekk opp for meg, vart eg rimeleg sikker på at eg ikkje eigna meg som lærar. Det var det litt tungt å skulle ta innover seg.

read more »

november 14, 2012

Konkurranse mellom skoler gir … Bedre resultater? Eller mer juks? Eller …?

av Eivind Solfjell

Mandag kunne forskning.no melde at «Konkurranse mellom skoler gir bedre resultater». Svenske forskere har sammenlignet kommuner i Sverige, og funnet at kommuner med et større innslag av privatskoler skårer bedre enn kommuner med færre eller ingen, og at resultatbedringen er uavhengig om skolene i de høyt presterende kommunene er private eller kommunale. For de svenske forskerne var konklusjonen klar: Mer konkurranse er bra for alle, også de kommunale skolene som må konkurrere om elevene med privatskoler i sine kommuner.

Stemmer dette?

read more »

november 10, 2012

Konsulentenes klasseromsobservasjoner: Ernst & Youngs skjema for observasjon av undervisning

av Lærerråd

Som mange sikkert vil huske, kunne vi tidligere i høst lese i blant annet Aften om et utenom det vanlige drastisk tiltak for å løse utfordringer i Oslo-skolen.

Der kan ikke være noen tvil: Skolene er i nød; til alt hell har E&Y kommet dem til unnsetning.

Tretten skoler hadde blitt definert som «problemskoler», og en søknad til Kunnskapsdepartementet hadde utløst penger for å hjelpe disse på fote: 10 millioner årlig frem til 2016. Hva består så denne «nødhjelpen» i, som Aften kalte det på sin forside? Jo, det var å hyre inn konsulentfirmaet Ernst & Young, til, ifølge Aften, å se på «ledelse, elevadferd, struktur og organisering av undervisningen, kompetanse og samarbeid med foresatte». Første deltiltak: Observasjon av undervisning i klasserommene.

Man blir naturlig nok veldig nysgjerrig når slike ting skjer. Hva i all verden vet et konsulentselskap om undervisning? Og hva kan de egentlig om klasseromsobservasjon? Hvilke kriterier legger de til grunn?

Og: Hva er grunnen til at man velger et dyrt konsulentselskap hvor de ansatte, må vi anta, stort sett er økonomer, til å gjøre en slik jobb, og ikke for eksempel noen av de som forsker på akkurat slike ting, på universiteter og høyskoler?

Det siste spørsmålet er fortsatt i det blå; det tre første kan vi derimot herved langt på vei gi et svar på. Vi har nemlig vært så heldige å få stillet den ovennevnte nysgjerrigheten, og har klart å få tak i skjemaene som dannet grunnlaget for klasseromsobservasjonene foretatt av E&Y.

read more »

november 7, 2012

Reklame på Lærerråd

av Lærerråd

Som mange sikkert har merket seg – og, til vår store overraskelse – dukker det av og til opp reklame på bloggen vår. Dette er ikke noe vi har bedt om eller ønsket oss, og etter litt undersøkelse har vi funnet ut at dette ser ut til å være prisen vi må betale for en gratis bloggmal fra wordpress.com.

Vi har selvsagt ingen inntekter fra denne reklamen, og vi «beklager de ulempene dette måtte medføre» for våre lesere.

Måtte vår kredibilitet ikke lide samme skjebne …

november 5, 2012

Kloke skoleledere holder kjeft?

av Eivind Solfjell

Dette var den første posten jeg skrev da jeg opprettet bloggen min Spor etter spor, i august i fjor, under overskriften Kloke lærere holder kjeft. Foranledningen var debatten om manglende åpenhet, fryktkultur og ytringsvegring i skolen generelt, og i Oslo-skolen spesielt. Allerede den gang var dette en tilbakevendende tematikk som hadde hjemsøkt skoledebatten med ujevne mellomrom over flere år; i dag er dette igjen, dessverre, fortsatt så altfor aktuelt: VG kan i dag melde at en undersøkelse utført av Utdanningsforbundet viser at «langt over halvparten av landets rektorer og barnehagestyrere opplever at de er pålagt helt eller delvis munnkurv».

Mitt mål med å skrive denne posten var å prøve å spekulere litt om de bakenforliggende mekanismene som gjør at rektorer og skoleledere vegrer seg for å ytre seg; et ekstra poeng, som jeg i liten grad har dekket, er selvsagt de tilfeller hvor skolelederes ledere aktivt går inn for å kneble sin underordnede. Likevel vil jeg mene at de mekanismene jeg har beskrevet har, har gyldighet uavhengig av nivå i hierarkiene.

Aftenposten har i det siste satt søkelyset på den manglende åpenhetskulturen i Oslo-skolen [se for eksempel her og særlig her for en oppdatering om debatten den gang]. I Aften torsdag 9. juni nærmer vi oss det parodiske: Avisen ringte rundt til lærere og spurte om de opplevde at de kunne uttale seg offentlig, noen svarer bekreftende, men da de blir spurt om de kan bli sitert på det, må det klareres med ledelsen først. Fungerende utdanningsdirektør Kjell Richard Andersen kommenterer saken ved å si at mangel på åpenhet er et alvorlig problem, men at det hele må bero på en «misforståelse»: Det er selvsagt full frihet for ansatte i kommunale etater i Oslo til å ytre seg; ifølge Aften vil han invitere alle ansatteorganisasjoner til et møte før sommeren, for å rydde opp i denne misforståelsen.

read more »

november 1, 2012

Fjørfereklame fordekt som undervisningsmateriale

av Lærerråd

Veterinær, forfattar og spaltist Anne Viken.

Dagens vikarpost er signert Anne Viken (1979). Anne er utdanna veterinær frå Norges veterinærhøgskole, bachelor i Internasjonale studier, og master i statsvitenskap frå Universitetet i Oslo. Ho har arbeidd som journalist i Klassekampen og Dagbladet, samt som fast spaltist i blant anna Klassekampen, Dag og Tid, Nationen og Firda. Anne har òg arbeidd eit år som veterinær i Sverige. For tida er ho frilans skribent og journalist, held foredrag, deltek i debattar og arbeider med bokprosjekt. Anne gav i august ut barneboka Elise og mysteriet med dei døde hestane, ei spenningsbok frå dyrlegepraksis, på Samlaget, og i 2010 ut boksingelen XXX på Flamme forlag. 

Anne er ein aktiv bloggar, og twitrar som @anneviken.

Denne posten er ein versjon av ein artikkel trykt i Prosa 4/2012, «Brenning av høner og andre fakta for barn», tilpassa for Lærerråd.

Opplysningskontoret for egg og kjøtt serverer reklamemateriale frå fjørfenæringa som undervisningsopplegg i barneskulen. Kven kvalitetssikrar undervisningsmateriale om matproduksjon retta mot barn?

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom